Om oss

Hedman Modée & Partners ägs och drivs av Henrik Hedman och Viktor Modée. Vi är två erfarna och drivna fastighetsekonomer som kompletterar varandra väl. Med gedigen kunskap om både fastighetstransaktioner och fastighetsutveckling är vi unika som rådgivare.

Läs gärna mer om vår bakgrund och erfarenhet nedan eller ta kontakt med oss för mer information.

Henrik Hedman

Partner/senior rådgivare
Civilingenjör med examen från KTH

Läs mer om Henriks erfarenhet »

NCC Boende/Bonava Sverige 2011-2016: Affärsutvecklare

Förvärvat byggrätter i markanvisningstävlingar, strukturerade försäljningsprocesser och i samarbete med markägare. Ansvarig för avyttring av byggrätter, förvaltningsfastigheter och råmark samt har drivit detaljplaner. Ansvar för affärsutveckling av mark för småhus, innefattande landbanksfrågor, strategi, köp och försäljning i Stockholm, Göteborg och Skåne. Hanterat landbanksfrågor under omstruktureringsprocesser, innefattande bland annat ansvar för desinvesteringar av byggrätter, förvaltningsfastigheter och markområden.

ALM Equity 2006-2011: Projektutvecklingschef
Medgrundare och första anställd i det börsnoterade bolaget ALM Equity AB (publ). Genomförde ett flertal bostadsrättprojekt (flerbostadshus, fritidsboenden och parhus) från förvärv till frånträde inkluderande förvärvsprocess, fastighetsbildning, strukturering av förvärv/finansiering, upprättande av ekonomiska planer, upphandling av byggentreprenader och konsulter, teknisk och ekonomisk förvaltning samt uthyrning av kommersiella lokaler och interimsstyrelse. Arbetade också med detaljplaneprocesser.

Leimdörfer 2001-2006: Projektledare/fastighetsmäklare
Ansvarade för försäljning av styckefastigheter och fastighetsbestånd med tyngdpunkt på Stockholm och Mälardalen. Fokuserade främst på bostadsfastigheter och har bland annat genomfört ett 60-tal ombildningar till bostadsrättsföreningar.

Viktor Modée

Partner/senior rådgivare
Civilingenjör med examen från KTH

Läs mer om Viktors erfarenhet »

NCC Boende/Bonava Sverige 2011-2016: Affärsutvecklare

Ansvarig för avyttring byggrätter, förvaltningsfastigheter, hyresrättsprojekt och råmark samt har drivit detaljplaner. Erfarenhet från hyresförhandling, markanvisnings- och bygglovsprocesser. Var tidigare ansvarig affärsutvecklare för NCC/Bonavas hyresrättssatsning.

PwC 2007-2013: Projektledare/Senior Manager

Ansvar för ett flertal förvärv och avyttringar av fastigheter och fastighetsportföljer. Har arbetat med både privata, institutionella och allmännyttiga bolag. Under sin tid på PwC ansvarade Viktor bla för försäljningar av mer än 3 000 lägenheter i ett 15-tal olika affärer.

Under sin tid på PwC så genomförde Viktor ett flertal due dilligence uppdrag åt främst internationella investerare samt genomförde ett flertal strategi- och värderingsuppdrag.

CBRE 2005-2006: Värderare
Värdering av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Genomförde hyresutredningar och marknadsrapporter.