Tjänster

Behöver du hjälp i fastighetsrelaterade frågor? Hedman Modée & Partners erbjuder ett brett utbud av rådgivningstjänster och interimslösningar inom fastighetsekonomi och fastighetsutveckling. Nedan beskriver vi kort våra vanligaste tjänsteområden. Ta gärna kontakt med oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Strategisk rådgivning

Med kunskap och ett stort nätverk hjälper vi företag med fastighetsekonomiska frågeställningar och beslutsunderlag.

 • Styrelsestöd
 • Rådgivning vid omstrukturering och utvecklingsprocesser
 • Affärsplaner – upprättande, utförande och uppföljning
 • Mål och vision
 • Implementering av strategiska förändringar

Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling handlar ofta om att realisera värden eller förbereda inför en försäljning. Med vår kunskap och kompetens hjälper vi dig att förverkliga dina idéer och projekt.

 • Detaljplanearbete
 • Bygglovsansökningar

Transaktioner

Ska du göra en förändring i ditt bestånd eller vill du ha hjälp att analysera ett förvärv? Vi har den nödvändiga erfarenheten för att hjälpa dig genom hela processen.

 • Säljrådgivning
 • Köprådgivning
 • Kommersiell och finansiell due diligence

Asset management/förvaltning

Fastighetsförvaltning är värdeskapande – om den utförs på rätt sätt. Vi hjälper våra kunder att maximera både fastighetsvärden, driftnetton och kundnöjdhet.

 • Helhetsansvar för fastigheterna
 • Hyresförhandling
 • Förhandling av bostadshyror
 • Upphandling  och ledning av entreprenörer